Produkcija

Paslaugos

Priimame perdirbimui biologiškai suyrančias atliekas: ŠGP, augalinės ir gyvulinės kilmės maisto produktus, medienos atliekas, žaliąsias atliekas

Produktai

Kompostas

VLR 7355
VLR 7379
Organinio komposto pagrindiniai cheminiai parametrai Kiekis
PH 6,5-7.5
Bendras azotas (N)g 18 000 – 25 000 mg/k
Bendras fosforas(P) 1 000 – 1 300 mg/kg
Bendras kalis ( K) 1 100 – 1 400 mg/kg
kadmis (Cd) 0,6 – 0,9 mg/kg
chromas (Cr) 25 - 40 mg/kg
nikelis (Ni) 30 - 50 mg/kg
švinas (Pb) 30 - 60 mg/kg
varis (Cu) 40 - 80 mg/kg
cinkas (Zn) 180 - 250 mg/kg
gyvsidabris 0,1 mg/kg
sausa medžiaga 45 - 55 %
organinė medžiaga sausoje medžiagoje 55 – 65 %

 

UAB „Branda LT“ komposto panaudojimo rekomendacijos

Komposto vertinimui ištirta jo cheminė sudėtis, nustatant jo rūgštumą (pH), suminius azoto, fosforo, kalio kiekius. Šis kompostas yra neutralios reakcijos (pH vertė svyruoja apie 7), jame sausosios medžiagos yra apie 50 %. Komposte yra pakankamai tirpaus, augalams lengvai pasisavinamo azoto ir šiek tiek mažiau fosforo bei kalio. Šis kompostas yra gera organinė trąša, kuri augalus aprūpina azotu, o taip pat dalinai patenkina juos fosforu, kaliu, praturtina dirvą organine medžiaga tuo pagerindama jos fizikines savybes. Kompostas vertingas tuo, kad mažina judriųjų augalams reikalingų maisto medžiagų išsiplovimą iš dirvožemio viršutinio sluoksnio. Lyginant su vidutine mėšlo chemine sudėtimi, šiame komposte yra apie 3 kartus daugiau azoto, negu mėšle. Dirvoje, vykstant komposto puvimui, įterpimo metu esančios netirpios augalų maisto medžiagos palengva tampa augalams pasisavinamomis ir augalus aprūpina vienodžiau ilgesnį laiką. Todėl jo mažiau išsiplauna iš dirvos. Kompostas yra labai vertinga trąša įruošiant žolynus, įrengiant dekoratyvinių, bei miško augalų daigynus, apželdinant nuardytus dirvožemių plotus. Įrengiant žolynus daugumoje jie užsėjami varpinėmis žolėmis, kurioms daugiausiai reikia azoto, todėl šis kompostas jiems labiausiai tinka. Kompostą galima naudoti ne tik kaip pagrindą įrengiant želdinius, pievas, vejas, bet ir papildomai juos patręšiant, vėlyvą rudenį ir ankstyvą pavasarį. Naudojant augalų tręšimui kompostą, visiškai nebereikia naudoti azotinių trąšų, o taip pat gerokai sumažėja poreikis fosforo ir kalio trąšoms. Ypač kompostas vertingas tuose dirvožemio plotuose, kuriuose yra mažai organinės medžiagos, tai nuardytuose dirvožemiuose su nukastu viršutiniu sluoksniu ar lengvuose smėlinguose dirvožemiuose.