Technologija

Bioskaidžių atliekų perdirbimui, reikėjo tinkamai įrengti specializuotą komposto gamybos kompleksą, atitinkantį aplinkosauginius reikalavimus. Tai buvo padaryta, pastačius kompostavimo reaktorių, įrengus atitinkamus inžinierinius tinklus ir išasfaltavus 1ha dydžio teritoriją. Kompostavimo procesas atliekamas ir kontroliuojamas sistema, kurią sudaro specialios dangos, dangų traukimo mechanizmai, procesų stebėjimo, fiksavimo prietaisai bei keletą procesui vykdyti reikalingų mechanizmų – traktorius, ekskavatorinis krautuvas, smulkintuvas ir sijotuvas . Gamybos procesas vykdomas kompostavimo reaktoriaus kaupuose sukraunant susmulkintas bioskaidžias atliekas , maišant jas su durpėmis, susmulkinta mediena, kartonu bei kitomis bioskaidžiomis, atliekų masę rišančiomis medžiagomis, uždengiant kaupus specialia danga. Ši danga yra unikali visus kompostavimo gamybai keliamus reikalavimus atitinkanti danga, praleidžianti deguonį (O2) bei anglies dioksidą (CO2), bet sulaikanti šilumą bei sieros vandenilio ir metano dujas, susidarančias atliekų puvimo metu . Proceso metu kaupo viduje specialių orapūčių pagalba pasiekiamas ir palaikomas70 laipsnių šilumos lygis. Visas gamybos ciklas įvykdomas per 3-4 savaites, priklausomai nuo atliekų rūšių ir oro temperatūros bei kai kurių kitų veiksnių. Komposto gamybos reaktoriuje vienu metu gali būti kompostuojama penkiuose kaupuose, kurie pilami 30 m ilgio, 6 m pločio ir 3 m aukščio. Tuo būdu, vienu metu gali būti kompostuojama 2000 kubinių metrų atliekų, po 400 kubinius metrus viename kaupe. Proceso metu gauta medžiaga – kompostas yra brandinamas lauke ir po 2-3 mėnesių išsijojamas mechaniniu sijotuvu ir sandėliuojamas po stogine arba lauke, priklausomai nuo jo kokybės ir paskirties. Kompostas, kuris atitinka tarptautinius standartus, ir planuojamas realizuoti užsienio rinkose, sandėliuojamas po stogine. Kitas kompostas, kurį perka statybinės ir kelių statybos įmonės yra maišomas su sijotu juodžemiu ir sandėliuojamas lauko sąlygomis.