BrandaLT

Moderni komposto gamybos aikštelė

Įmonėje UAB „Branda LT” gaminamas ES reikalavimus atitinkantis kompostas, kuris gaunamas perdirbant biologiškai suyrančias atliekas.

Apie mus


Pramoninėje 1.3 ha teritorijoje Dumpių kaime, Klaipėdos rajone, komposto gamybos įmonė UAB „Branda LT“ 2013 m. rudenį, pagal visus specializuotai komposto gamybai keliamus aplinkosauginius reikalavimus, įrengė modernią komposto gamybos aikštelę.

Bendrovės veiklos pobūdis – bioskaidžių atliekų perdirbimas į kompostą. Norint įgyvendinti ES keliamus reikalavimus, vienintelis realus sprendimo būdas – kompostavimas. Jis padeda mažinti sąvartynų plotus, grėsmę paviršiniams bei požeminiams vandenims, gruntui, dirvožemiui. Taip pat saugo ir tausoja aplinką ir aplinkinius gyventojus.

Įmonėje atliekos, kurios nugultų į sąvartyną yra perdirbamos į produktą - kompostą, tad vadovaujamasi žiedinės ekonomikos principais.

Įmonės tikslas – tinkamai perdirbti biologiškai suyrančias atliekas ir gaminti ES reikalavimus atitinkantį kompostą.

Paslaugos


Priimamos bioskaidžios atliekos

Priimame perdirbimui biologiškai suyrančias atliekas: ŠGP, augalinės ir gyvulinės kilmės maisto produktus, medienos atliekas, žaliąsias atliekas.

Parduodamas kompostas

Šis kompostas yra gera organinė trąša, kuri augalus aprūpina azotu, fosforu, kaliu. Taip pat praturtina dirvą organine medžiaga, tuo pagerindama jos fizikines savybes.

Nuomojama technika

Yra galimybė išsinuomoti techniką grunto krovimui, lyginimui bei sijojimui. Taip pat nuomojama komposto ir grunto sijojimo įranga.

Gamyba


 • Biologinės atliekos

  Perdirbimui priimamos biologiškai suyrančios atliekos: ŠGP, augalinės ir gyvulinės kilmės maisto produktai, medienos atliekos, žaliosios atliekos.

 • Smulkinimas

  Gamybos procesas vykdomas kompostavimo reaktoriaus kaupuose, sukraunant susmulkintas biologiškai suyrančias atliekas.

 • Masę rišančios medžiagos

  Bioatliekos maišomos su atliekų masę rišančiomis medžiagomis: durpėmis, smulkinta mediena, kartonu, bei kitomis bioskaidžiomis medžiagomis.

 • Specialios technologijos danga

  Kaupai yra uždengiami unikalia, visus kompostavimo gamybai keliamus reikalavimus atitinkančia, specialios „Goretex” technologijos danga, kuri nepraleidžia kritulių.

 • Dangos savybės

  Danga su specialia „Goretex” technologija kompostavimo metu sąlygoja deguonies ir anglies dioksido pralaidumą išorėn. Danga sulaiko šilumą, sieros vandenilio ir metano dujas, kurios susidaro atliekų puvimo proceso metu.

 • Komposto gamyba

  Komposto gamybos reaktoriuje vienu metu gali būti kompostuojama penkiuose kaupuose, kurie pilami 30m ilgio, 6m pločio ir 3m aukščio. Tuo būdu, vienu metu gali būti kompostuojama 2000 kubinių metrų atliekų, po 400 kubinius metrus viename kaupe.

 • Branda

  Proceso metu gauta medžiaga - kompostas yra brandinamas lauke ir po 2-3 mėnesių išsijojamas mechaniniu sijotuvu. Sandėliuojamas po stogine arba lauke. Kompostą perka ūkininkai, kelių ir statybos įmonės.

Produkcija


Kompostas vertingas tuo, kad mažina judriųjų augalams reikalingų maisto medžiagų išsiplovimą iš dirvožemio viršutinio sluoksnio. Kompostas yra labai vertinga trąša ruošiant žolynus, įrengiant dekoratyvinių bei miško augalų daigynus, apželdinant nuardytus dirvožemių plotus. Naudojant kompostą augalų tręšimui, galima atsisakyti azotinių kalio ir fosforo trąšų. Ypač kompostas vertingas tuose dirvožemio plotuose, kuriuose yra mažai organinės medžiagos (nuardytuose dirvožemiuose su nukastu viršutiniu sluoksniu ar lengvuose smėlinguose dirvožemiuose). Kompostas, įterptas į dirvą, augalams palaipsniui atiduoda azotą, fosforą ir kalį ir svarbu tai, jog šis procesas vyksta ne vienerius metus.

Komposto cheminė sudėtis

Pagrindiniai komposto cheminiai elementai Kiekis
pH 6,5 - 7,5
Bendras azotas (N) 18 000 - 25 000 mg/kg
Bendras fosforas (P) 1 000 - 1 300 mg/kg
Bendras kalis (K) 1 100 - 1 400 mg/kg
Kadmis (Cd) 0,6 - 0,9 mg/kg
Chromas (Cr) 25 - 40 mg/kg
Nikelis (Ni) 30 - 50 mg/kg
Švinas (Pb) 30 - 60 mg/kg
Varis (Cu) 40 - 80 mg/kg
Cinkas (Zn) 180 - 250 mg/kg
Gyvsidabris (Hg) 0,1 mg/kg
Sausa medžiaga 45 - 55 %
Organinė medžiaga sausoje medžiagoje 55 - 65%

Kontaktai


  © 2024 UAB "BrandaLT"